Exteriérové LED svietidlá SKOFF

LED Svietidlá SKOFF - Kvalitné osvetlenie exteriéru

V exteriérovom prostredí sa očakáva, že LED svietidlo bude vystavené minimálne hrubému prachu a striekajúcej vode. Odporúčame preto LED svietidlá s minimálnym krytím IP44, prípadne aj vyššie. Pre pomerne prašné prostredie, odporúčame skôr IP54 a viac. Pre osvetľovanie vjazdov odporúčame exteriérové svietidlá s krytím IP67 a v prípade osvetľovanie bazénov a podobne určite IP68! IP je skratka slov INTERNATIONAL PROTECTION, niekedy uvádzané ako INGRESS PROTECTION a vyjadruje stupeň ochrany krytom, tzv. IP krytie svietidla. Kód IP (IP Rating) tvoria písmená IP a dve číslice. Prvá číslica udáva ochranu pred nebezpečným dotykom a pred vniknutím cudzích predmetov, druhá číslica udáva stupeň ochrany pred vniknutím vody.